Manuel inddatering

5jul - by UC Viden - 0 - In
Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook
Print Friendly, PDF & Email

 

Manuel inddatering af publikationer

 

Under skriftlig produktion i UC Viden kan du inddatere dine publikationer fx bøger, lærebøger, bidrag til bøger, artikler i tidsskrifter, fagblade, aviser, konferencebidrag og ph.d. afhandlinger og patenter. I det følgende gives en vejledning til de mest almindelige typer.

 

Bog

Bog, antologi, afhandling, rapport er et værk, der kun udgives én gang, eller som genudgives i nye oplag. Forfatteren eller forfatterne til en bog har været forfatter til hele teksten i monografien. Har man kun været forfatter til et kapitel i en bog, skal publikationen i stedet registreres under ‘Bidrag til bog’. En bog har et ISBN, der kan findes i bogens kolofon eller på forlagets webside.

Tidsskrift

Tidsskriftet udgives ofte løbende over mange år og vil derfor have et ISSN. Det kan som regel findes i tidsskriftets kolofon eller på dets webside.

Lærebog

En lærebog skrevet med det formål at fremstille et materiale til undervisning. Målgruppen for lærebogen er studerende og lærebogen er tiltænkt anvendelse i undervisning. En lærebog vil have et ISBN.

Poster

En visuel præsentation accepteret og fremvist på en konference.

Abstract

Et skriftligt resume af videnskabeligt arbejde. Abstracts anvendes ofte i forbindelse med indsendelse af forslag til paper på en videnskabelig konference og bringes typisk som bilag til konferencer enten i bog/hæfteform eller på webside, men kan også publiceres i et tidsskrift.

Proceeding

Artikel, som publiceres i forlængelse af en konference. Publiceringen kan foregå i et tidsskrift (har et ISSN) eller i en antologi, bog, rapport eller proceeding (har et ISBN).

 Paper

Et bidrag til konference, der ikke er trykt. Nogle papers trykkes som proceedings

Skriftligt oplæg

Et skriftligt oplæg, der ikke er trykt.

 

 

1. Angiv type (eksempel lærerbog)

Vælg ‘Forskning’ eller ‘Formidling’:  Dette felt angiver karakteren af selve publikationen.

Forskning

Artikel, bog, rapport eller proceeding, der præsenterer ny viden/forskningsresultater primært for andre forskere, publiceret i tidsskrift eller på forlag med uafhængig kvalitetsvurdering udført af fagfæller (fagfællebedømmelse/review proces).

Formidling

Artikel eller bog, lærebog eller andet, der formidler ny viden fra forsknings- eller udviklingsarbejde på en måde, så kompliceret stof bliver let tilgængeligt for et bredt publikum, fx studerende, praktikere og andre brugere.

Hvis ‘Forskning’ er valgt, skal du angive, om der er tale om ’Peer review’ eller ’Ikke peer-review’. Forsknings- og innovationsstyrelsens officielle definition på fagfællebedømmelse findes her: Definition på fagfællesbedømmelse

type

 

2. Angiv publikationsoplysninger

Angiv titel og den eventuelle undertitel (første bogstav med stort) samt en kort beskrivelse af artiklen (abstract) på ca. 5-10 linjer. Kopier eventuelt ind fra forlagets/tidsskriftets webside eller database.

Publikationsoplysninger

 

3. Angiv målgruppe

Her angives det, hvem der kan drage nytte af projektets resultater. Du kan tilføje flere målgrupper.

målgruppe

 

3. Angiv forfattere og affiliering

Affiliering skal forstås som personer og organisationer, der var været bidragsydere til publikationen eller haft en til tilknytning til den. Rediger evt. din organisation og tilføj fx andre interne eller eksterne organisationer. Tilføj alle medforfattere. Vælg fra liste eller opret ekstern person. Tilføj eksterne personers organisation. Flyt evt. op og ned på rækkefølgen med pilene. Se eventuelt: Hvordan inddaterer jeg affilieringer?

Husk også at udfylde den administrerende organisation.

Frofatter

 

3. Filføj forlag fra liste eller opret et nyt

Søg forlag fra liste eller angiv nyt.

Værtspublikation

 

Angiv de informationer, der er nødvendige for, at en mulig læser kan identificere og finde publikationen. Fx udgivelsessted. Vol/bind, udgave og ISBN.

 

4. Begivenhed

Under begivenhed kan du angive oplysninger vedrørende evt. konference, som publikationen er relateret til.

begivenhed

 

5. Tilføj emneord

Tilføj emneord, som beskriver artiklen.

emneord

 

6. Filføj filer og links.

Under ‘Tilføj elektronisk version (fil, DOI eller link)…’ kan du uploade publikationen. Læs eventuelt Quickguide til Open Access. Anvend kun ‘Andre links’ og ‘Andre filer’ til arkivering. Indhold i disse vises ikke på portalen.

Elektronisk version

 

7. Vælg synlighed

Der er tre niveauer for synlighed. Ved ‘Frit tilgængeligt – ingen begrænsninger’ bliver dine inddateringer offentligt tilgængelige for alle i og uden for professionshøjskolerne. ‘Ved Internt tilgængeligt’ og ‘Backend – tilgængelig for PURE brugere’ bliver dine inddateringer er kun synlig for dig selv og redaktører (lokal bibliotekar).

 

8. Gem publikation

Klik på ‘Gem’ for at gemme publikationen i UC Viden.

Gem