Projekter

21jun - by UC Viden - 0 - In
Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Facebook
Print Friendly, PDF & Email

 

Projekter

 

Internt såvel som eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter skal registreres i UC Viden. (Bemærk, at professionshøjskoler pr. definition ikke laver grundforskning. Vælg type.

Definitioner på projekttyper i UC Viden

Forskning er eksperimenterende eller teoritisk arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse. Arbejdet er primært rettet med bestemte anvendelsesområder.

Udviklingsarbejde og innovation er systematisk arbejde med baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.

Et projektforslag er projekter, der er i en definitionsfase, dvs. endnu ikke er i gang.

Andet her kan du indtaste alle øvrige projektlignende aktiviteter.

 


 

Inddatering af projekt i UC Viden (alle felter med * udfyldes)

 

1. Udfyld ‘Beskrivelse’

Her skrives projektets titel og en beskrivelse af projektet. Skriv en præcis beskrivelse af projektets indhold og formål. Link til evt. projekthjemmeside kan tilføjes, husk at hele URL´en skal med (https.//…..) Kan også tilføjes under ‘Dokumenter og links’.

beskrivelse

 

2. Tilføj projektets målgruppe

Find relevante målgrupper til projektet. Flere målgrupper kan tilføjes.

pmålgruppe

 

3. Angiv eksterne relationer

Angiv eksterne relationer, også selvom de er tilføjet under projektdeltagere. Eksterne relationer må kun indeholde navnet på én organisation og ikke navne på personer eller andet. Her kan tilføjes flere.

p-eksternr

 

 

4. Angiv projektstadie og forløb

Status tilføjes. ‘Start’ og ’slutdato’ skal angives. ‘Faktisk slutdato’ skal først angives, når projektet er afsluttet.

p-prostadie

 

5. Angiv projektdeltagere

Alle projektdeltagere tilføjes, det er meget vigtigt at alle data om et projekt er samlet i én indberetning. Interne og eksterne organisationer tilføjes. Eksterne relationer må kun indeholde navnet på én organisation og ikke navne på personer eller andet.

prod

 

6. Angiv finansiering

Finansieringskilde og beløb kan tilføjes. For nogle professionshøjskoler skal projekt-ID (projektnummer fra økonomisystemet) inddateres for eksternt finansierede projekter. For internt finansierede projekter gælder det, at ansvarsnummer skal registreres. Finansieringskilde skal ligeledes angives. Valuta vælges herefter i feltet ‘valuta’.

p-finans

 

7. Angiv emneord

Bemærk at emneord skrives med lille begyndelsesbogstav og i flertal. Bemærk; nyt felt for hvert emneord.

p-emneord

 

8. Angiv begivenhed

Her kan tilføjes konferencer, workshop og lignende, som udspringer af projektet.

p-begivenhed

 

9. Tilføj eventuelle dokumenter og links

Tjek at eventuelt link virker ved at klikke på de i UC Viden.

pdoklinks

 

10. Angiv relationer

Her tilføjes evt. overliggende, underliggende projekter og evt. skriftlige publikationer og aktiviteter, som er en del af projektet. Dette skaber et samlet billede af relationer mellem dit og eventuelle publikationer, der udspringer af projektet.

prel

 

11. Angiv studerende

Angiv hvis der har deltaget studerende i projektet. Antal studerende som har deltaget i projektet skrives.

pstud

12. Afslut med at vælge synlighed og send ’Til godkendelse’.

gem